Säker elsvetsning av större dimensioner

Anpassade lösningar i XL dimensioner för byggnadsplatser

Rör av HD-PE har använts i årtionden inom vatten och avlopp samt gas-försörjning och är en väl dokumenterad framgång.  Att materialet har mycket goda svetsegenskaper har bidragit starkt till succén.

Tack vare att marknaden har accepterat HD-PE för användning inom ledningsdragning samt det breda användningsområdet har allt större dimensioner av rör i HD-PE tagits fram. Ledningsdragning på arbetsplatser står därför inför nya utmaningar både vad det gäller handhavande av elsvetsmuffar och sammanfogningsteknik.

Med FRIATEC kommer du att klara av dessa utmaningar.

FRIALEN XL teknik för större dimensioner inkluderar det mesta för sammanfogning av HD-PE rör med dimensioner från d 250 upp till d 1200. FRIATEC AG kännetecknas genom lång erfarenhet, det höga tekniska kunnandet, en hög produktkvalitet, en hög servicenivå liksom ett innovativt tänkande.

Detta utgjorde basen för utvecklandet av en speciell produktportfölj för att möta efterfrågan på högkvalitativa produkter i större dimensioner för svetsning av stora HD-PE rör.

Vi prioriterar din nytta på arbetsplatsen.