Överlägsen svetsteknik för: VA-anslutningar

Vid nyinstallation eller renovering: HD-PE rör används främst för anslutning till hus. FRIALEN’s system för anslutning till hus ger enkla installationer, valuta för pengarna samt lång hållbarhet och trygghet. Med FRIALEN är du väl utrustad för alla konstruktioner inom gas och vatten – även med komplexa system. Till exempel med …

FRIALONG Extra långa elsvetsmuffar

… som är nästen dubbelt så långa som standardkopplingar. Perfekta för installationer vid användning av rör på rulle mellan d32 upp till d63. Det finns två till FRIALEN elsvetsmuffar för VA-anslutningar: FRIALEN MB med avtagbart mittstöd samt FRIALEN UB utan centrumstopp för användning som skjutmuff.

FRIASTOPP Extra långa elsvetsmuffar med integrerad gasflödesvakt

… används direkt bakom tryckanborrningsarmatur för att säkerställa huskopplingar för gas. Gasflödet stoppas automatiskt vid läcka i rörsystemet som orsakats av t.ex. grävning eller borrning.

  FRIALEN (DAV) tryckanborrningsventiler

… är avstängningsbara tryckanborrningsventiler för gas och vatten. Installation av DAV är mycket enkel och snabb – Anledningen till detta är …

  • svetsning och borrning är möjlig under högsta operativa tryck både för gas och för vatten
  • vid storlek upp till d 225, endast tio varv behövs för att öppna och aktivera ”öppen/stängd” funktion.
  • användning är mycket enkel på grund av att det endast behövs lite kraft
  • en kompakt konstruktion utan lösa delar som kan tappas bort
  • systemet är rostfritt
FRIALEN (DAA) tryckanborrningsarmaturer

… är det perfekta alternativet när man inte behöver stänga ventilen. På grund av sin unika design borrning under tryck är möjlig utan läckor.

  FRIALEN gjutna delar

… underlättar installation av VA-anslutningar. Vårt breda sortiment inkluderar FRIALEN vinklar, FRIALEN T-kopplingar och FRIALEN reduktioner.

  FRIALEN övergångssvetsmuffar

… används vid övergångar från gängade kopplingar i metall eller från PE ändar med HD-PE koppling t.ex. ventiler.