Den perfekta dubbeln: FRIAFIT koppling till inspektionsbrunnar

FRIAFIT koppling till inspektionsbrunnar består av två delar: en adapter till inspektionsbrunnen samt en inskjutningsmuff. Perfekt koppling mellan inspektionsbrunn och HD-PE i dimensioner upp till d630.

FRIAFIT ASF adapter till inspektionsbrunnar

FRIAFIT adapter för inspektionsbrunnar är förankrad med en T-balksprofil i inspektionsbrunnen. Detta görs normalt av tillverkare av inspektionsbrunnar. På arbetsplatsen används en FRIAFIT inskjutningsmuff.

  • mått på komponenterna i enlighet med DIN V 4034-1
  • elastisk centerdel för att kompensera för sättningar och temperaturförändringar
  • stabil inre diameter tack vare extra tjocklek
  • finns även i längre storlekar (ASFL) för efterföljande integration i stenkammare
FRIAFIT AEM inskjutningsmuffar

FRIAFIT inskjutningsmuff ger en flexible koppling tack vare sina två elastiska tätningar samt en vattenabsorberande packning. Koppling med HD-PE rör uppnås genom elektrosvetsning med FRIAFIT elektrosvetsmuffar.

  • inspektionsbrunnen förblir fri från axial stress tack vare push-fit övergång mellan adapter och inskjutningsmuffen
  • dubbla elastiska tätningar möjliggör en flexible skarv mot ASF adaptern
  • en vattenabsorberande packning ger extra säkerhet