Överlägsen svetsteknik för: Vatten och gasledningar

Under manga år har användningen av plast i ledningssystem för vatten och gas vunnit mark. HD-PE materialet ger dig, som användare, klara fördelar såsom låg vikt, resistans mot rost, mycket god kemisk resistens och goda svetsegenskaper. FRIALEN är ett komplett system av elektrosvetsdelar för HD-PE rör från d 75 upp till d 225.

  FRIALEN vinklar

… används för att t.ex. ändra riktning av rörsystem. FRIALEN sortimentet innehåller standardvinklar i 30°, 45° och 90°, och i tillägg 11° för en mer flexibel riktningshjälp av rörsystem.

  FRIALEN (FLT) flänsade T-rör

… är en kompakt kombination gjord av FRIALEN T-rör, reduktioner samt flänsar. De används till att koppla ventiler gjorda av olika typer av metaller främst för koppling av vattenposter och brandposter.

  FRIALEN (SA) sadelgrenar

… används för stora avstick inom gas och vattenledningar – utan avbrott även under tryck