Starka argument för överlägsen svetsteknik

 1. Friliggande värmetrådar för förbättrad hållbarhet:

FRIALEN elektrosvetsmuffar är designade med friliggande värmetrådar. Detta ger en konstant värmetransport under svetsningen och en optimal homogen kontakt mellan svetsmuff och rör. Andra fördelar inkluderar …

 • svetsresultat är inte påverkat av oxidlager i elsvetsmuffen
 • symmetrisk svetstid
 • överlägsen och snabb reduktion av spalt mellan elsvetsmuff och rör
 1. Längre svetszon för bättre grepp:

FRIALEN elektrosvetsmuffar har en längre svetszon som vida överträffar kraven från den europeiska standarden. Detta ger en betydligt bättre soliditet och tillförlitlighet av svetspunkten. Andra fördelar inkluderar …

 • överlägsen värmeöverföring
 • större säkerhet vid installation
 • längre livstid
 1. Längre insticksdjup för ett perfekt resultat:

Det längre insticksdjupet på elsvetsmuffarna garanterar högsta tillförlitlighet och säkerhet av svetsskarvar i rörkopplingar. FRIALEN Elektrosvetsmuffar garanterar att …

 • avvinklingar absorberas på ett tillförlitligt sätt
 • belastning vid böjda rör kompenseras bättre
 • smälttrycket byggs upp jämnt