Alltid det rätta valet FRIAFIT Avloppssystem

Ett material som övertygar: HD-PE

HD-PE har blivit provat och har testats för gas och vatten i mer än 20 år. Systemet övertygar med ett flertal fördelar vilket tillåter ett säkert och mer effektivt handhavande av avloppssystem – nu och i framtiden.

Sammanfogningstekniken som övertygar: elektrosvetsning

Den överlägsna elektrosvetstekniken sammanfogar HD-PE rör permanent och en längsgående stark fog: rör och FRIAFIT elsvetsmuffar ger en mycket stark installation. Detta förhindrar läckor samt motstår inväxning av rötter.

Starka argument för det rätta valet

Ett material som övertygar: HD-PE

  • över 100 års livslängd i enlighet med DIN 8074
  • resistent mot aggressiv mark
  • slitstarkt vid förskjutning av massor
  • fin yta förhindrar avlagringar samt beläggningar
  • elasticiteten i ledningssystem ger god absorbering av markrörelser samt trycktoppar
  • ingen sprickbildning
  • enkel hantering på arbetsplatser på grund av låg vikt
  • mycket goda svetsegenskaper

Sammanfogningstekniken som övertygar: elektrosvetsning

Den överlägsna elektrosvetstekniken sammanfogar HD-PE rör permanent och en längsgående stark fog: rör och FRIAFIT elsvetsmuffar ger en mycket stark installation. Detta förhindrar läckor samt motstår inväxning av rötter. Användande av HD-PE rör tillsammans med FRIAFIT elektrosvetsmuffar är det självklara valet för ett effektivt och säkert handhavande av avloppssystem utan risk för tidiga renoveringsbehov.