Forskriftstekster

Materialer og produkter

Systemet skal være afprøvet og dokumentation fra uvildigt test institut, skal forefindes.

Støjdæmpede afløbssystem:
Skal overholde minimum brandklassificering ”B s2 d0” efter EN 13501-1:2007 med en minimumvægt på 7,8kg/3 meter ø110mm. Systemet herunder formstykker, bæringer skal være en samlet systemløsning eller ligestillet.

Støjdæmpende bæringer:
Bæringen skal tilsikre at den strukturelle støj ikke forplanter sig fra afløbssystemet til konstruktionen.

Ved overgang fra lodret til vandret bør benyttes akustisk bøjning, med rense adgang.
Alle komponenter og materialer der indgår i afløbsinstallationen, skal være VA- godkendte og overholde krav til støj.

Udførelse:
Afløbsrør monteres/samles efter fabrikantens anvisninger.
Afløbsrør der gennembryder brandsektions-/brandcelle – adskillelser overholder kravene til brandtætning i ”Dansk Brand og sikringsteknisk Instituts Brandtekniske vejledning 31, Brandtætninger”.